White Space Beijing

 White Space Beijing

WHITE SPACE BEIJING was founded by Alexander Ochs in February 2004. WHITE SPACE BEIJING is an independent Chinese program gallery, directed by Tian Yuan and collaborates with ALEXANDER OCHS GALLERIES BERLIN I BEIJING.

Since 1992 Alexander Ochs has exhibited Chinese artists in Europe. In 1997 he founded his own gallery in Berlin, which focuses on east-Asian artists. Consequently, WHITE SPACE BEIJING has an important European partner connected to the international art world.

WHITE SPACE BEIJING & ALEXANDER OCHS GALLERIES BERLIN have organized solo exhibitions with many artists, such as: Fang Lijun, Xu Bing, Yang Shaobin, Yin Xiuzhen, Yue Minjun, Wang Yin, Yang Maoyuan, Miao Xiaochun, Chi Peng, Wang Mai, Xu Shun, Liu Wentao, Rong Rong & inri and others. For group shows, projects in museums and biennales both galleries have cooperated with artists such as: Lu Shengzhong, Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Qin Yufen, Zhu Jinshi, Song Dong, Hai Bo, Muchen & Shao Yinong and others. WHITE SPACE BEIJING has also invited European artists to Beijing, such as: Joerg Immendorff, Franz Gertsch, A.R. Penck, Tapies and Hermann Nitsch.

Add: No.2 Jiu Xianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, 100015 China
Tel: 86 10 845 62 054
Fax: 86 10 845 62 749
Open hours: Tue to Sun 11:00am - 7:00pm
Website: www.whitespace-beijing.com

No comments:

Post a Comment