Flim: Seven Swords

7 Swords (七剑) is a 2005 Hong Kong Movie directed by Tsui Hark and adapted from the novel 7 Swords of Mount Heaven by renowned Wuxia Author Liang Yusheng.

The Motion picture was the opening Movie to the 2005 Venice Film Festival and is a homage Motion picture to Akira Kurosawa's 7 Samurai (1954).
Cast
Actor
Character
Donnie Yen
Chu Zhaonan
Leon Lai
Yang Yuncong
Liu Jialiang
Fu Qingzhu
Charlie Yeung
Wu Yuanying
Lu Yi
Han Zhibang
Sun Honglei
Fire-Wind
Kim So-Yeon
Green Pearl
Zhang Jingchu
Liu Yufang
Duncan Chow
Mu Lang
Tai Li-Wu
Xin Longzi
Yu Chenghui
Master Shadow-Glow

No comments:

Post a Comment